Vad är yoga?

Vad är yoga ? Yogan har sitt ursprung i Indien och är designad för att förhöja medvetenheten och skapa en balans mellan kropp- själ och ande samt göra kroppen stark och smidig. På yogamattan möter man sig själv. Som man är i livet är man också när man yogar. Man kan vara rädd, eller otålig, trött någon blir frustrerad över en rörelse man inte klarar och pressar sig för hårt. Efter en tid blir sådana beteenden tydligare och den som vill kan lära sig en hel del av det. Man får syn på sig själv - och jobbar med sig själv både fysiskt och mentalt. Kropp och själ hör helt enkelt ihop. Det finns många olika former av yoga, men de har en gemensam grund. Försök att hitta den form som passar dig. Den fysiskt krävande formen innebär att kroppen utmanas - samtidigt som man måste vara fokuserad på det man gör. På det sättet är det en mental träning, som kräver närvaro just här och nu. Det är också något man kan ta med sig i vardagen.