Katten

Katten
Spänningar i ryggraden löses upp och energi flödar till ryggen efter att ha tränat detta pose. De inre organen ges också förnyade blodflöde, vilket bidrar till att förbättra deras verksamhet.

1. Stå på knä med knäna höftbrett isär och med händerna på golvet med händerna axelbrett isär. Håll ryggen rak och titta ner i golvet. Detta är den neutrala positionen.
2. Håll in magen och andas långsamt och fullständigt in. Öppna bröstet framåt, svanka ryggen och titta upp. Känn att svanskotan och hjässan är lyfta lika mycket mot himlen. Försök att känna varje del av ryggen, varje kota.

3. Andas långsamt och fullständigt ut när du börjar krummar ryggen uppåt. Dra in svanskotan och hjässan mot varandra. Använd händerna och knäna som stöd. Försök att känna varje del av ryggen, varje kota.


4. Fortsätt att samordna andningen och rörelsen av ryggraden, upprepa denna sekvens 5 gånger. Avsluta med att föra ryggraden tillbaka till en neutral position, parallellt med golvet.

Fördelar:
Utmärkt för att skapa en smidig ryggrad och förebygga skador.
Renar blodet
Återupplivar ryggraden och inre organ
Lindrar spänningar i ländryggen.
Cat pose
You will feel new life and energy come to your spine after practicing this pose. The internal organs are also given renewed blood flow, helping to improve their action. Wonderfully new awareness of the spine will continue throughout the years of practice.

1. Come onto the floor on your hands and knees. Bring the hands shoulders width apart and the knees hips width apart. Become aware of the length and quality of the breath.

2. Inhalation slowly and completely. Open the chest forward, arching the back downward. Feel the tailbone and the crown of the head lifting equally towards the sky. Try to feel every part of the back, every vertebra.

3. Exhale slowly and completely as you begin to arch the back upward. Tuck the tailbone and the crown of the head moving them towards each other. Use your hands and knees for support in the pose. Try to feel every part of the back, every vertebrae.

Continue to coordinate the breath and the movement of the spine, repeating this sequence 5 times. When you stop simply bring the spine back to a neutral position, parallel to the floor.

Benefits:
Excellent for creating a supple spine, preventing injury
Purifies the blood
Reinvigorates the spine and internal organs
Relieves tension in the low back.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar