Triangeln


Triangeln


Trikonasana gör benen, rygg och nacke starka. Det är som vanligt viktigt att inte pressa dig själv för att uppnå den "slutliga" hållning. Skönheten i varje rörelse är resan. Förändring kommer med tiden, öva ofta.

Stå med fötterna isär ungefär 4 fotlängder. Benen ska kännas stabila, undvika sträcka för mycket.
Vrid ut din högra fot 90 grader och din vänstra fot åt ​​höger ungefär 30 grader. Den högra hälen är i linje med baksidan av fotvalvet och hälen på den vänstra foten. Höger knä ska vara i linje med höger fotled. Ta några andetag för att balansera i denna hållning.
1. Andas in och lyft armarna ut åt sidan i axelhöjd i nivå med marken och låt handflatorna pekar ner. Andas in, förlänga ryggraden och lyft bröstet. Titta rakt fram.

2. Andas ut och sedan sträck dig till höger, så att dina höfter flyttar till vänster. Släpp högerarmen mot underbenet, och sträck vänster arm upp mot himlen. Tänk dig att du har en glasruta framför dig och en bakom dig. Håll dig inom denna imaginära område. Det spelar ingen roll hur långt du kommer ner. Vila handen antingen på låret, skenbenet eller vrist. Om du bekvämt kan nå golvet placerar du handen på utsidan av höger fot.
Jorda benen i golvet, framför trycka genom baksidan vänster häl.
Sträcker sig genom sidorna av halsen för att hålla huvudet rakt. Titta uppåt mot vänster tumme. Öppna bröstet, förlänga från vänster fingrar genom bröstet, nere till höger fingrar. Skuldrorna skall vara i linje med varandra. Andas in och ut jämnt.

3. Titta ner och böj knät och andas in och lyft överkroppen uppåt för att ta dig ut ur positionen. Använd vänster armen för att lyfta kroppen med en stadig rörelse. Andas ut och ta ner armarna och vänd fötterna framåt och gå ihop med fötterna.

Fördelar:
Stärker nacke, axlar, rygg, ben och vrister
Förbättrar blodcirkulationen
Toner spinal nerver
Lättar ryggvärk, matsmältningsbesvär, gasbildning och magproblem


Trikonasana asks our legs, spine and neck to be strong. As with every pose, don't push yourself to achieve the "final" posture. The beauty of each and every movement within the pose is the journey. Honor your limitations and expand within.

Standing in Tadasana, walk your feet apart approximately 4 feet. You want your legs to feel stable; avoid extending too much.
Turn your right foot out 90 degrees and turn your left foot toward the right about 30 degrees. The right heal is in line with the back of the arch and heal of the left foot. The right knee should be in line with the right ankle. Take a few breaths to balance and settle into this stance.
Inhale and lift your arms out to the side at shoulder height, level with the ground. Palms are faced down. With an in-breath, lengthen the spine and lift the chest. Look straight ahead.
Exhale and then reach to the right, allowing your hips to shift to the left. Slowly drop your right arm toward the lower leg, while stretching the left arm up toward the sky. Move within the feeling of having a pane of glass in front of you and one behind you. Stay within this imaginary field. It doesn't matter how far you come down.
Rest your hand either on your thigh, shinbone or ankle. If you can comfortably reach the floor, place the hand on the outside of the right foot. Ground your legs into the floor, especially pressing through the back left heel.
Extend through the sides of the neck to keep the head straight. Keep head as is or look upward toward your left thumb. Open the chest; lengthen from the left fingers through the chest, down to the right fingers. The shoulders should be in alignment with each other. Inhale and exhale evenly.
To emerge from the posture, inhale and lift the torso up. Use your left arm to lift your body and steady your movement. Exhale the arms down. Turn your feet forward, then onto the other side. Walk your feet back together into Tadasana.

Benefits:
Strengthens neck, shoulders, spine, legs and ankles
Improves circulation of the blood
Tones the spinal nerves
Eases backache, indigestion, flatulence and gastric problems

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar