Vad är yoga ? Yoga är fysisk och mental träning som genom fokusering på rörelserna och andning kan stilla tanken och ge närvaro i nuet. Yogan har sitt ursprung i Indien och är designad för att förhöja medvetenheten och skapa en balans mellan kropp- själ och ande samt göra kroppen stark och smidig.Det finns många olika former av yoga, men de har en gemensam grund. Försök att hitta den form som passar dig. Yoga innehåller speciella rörelser och positioner (asanas), djup andning (pranayama) och ibland meditation (dhyana).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar